/

Байгууллагын логотой энгэрийн тэмдэг

Энгэрийн тэмдэг тухайн байгууллагын лого болон бэлэгдлийг илтгэсэн жижиг хэлбэртэй байна.

Медаль таны гар дээр хэрхэн очих вэ?

Таны захиалсан медаль, энгэрийн тэмдэг ойролцоогоор 19-25 хоногийн хугацаа зарцуулагдана.
 • Медалийн загвар зураг гаргах

  Үйлчлүүлэгчийн гаргасан медалийн зургыг өнгө будгын кодоор ялган зурах. Ойролцоогоор 1-3 хоног

 • Медалийн загвар зургыг баталгаажуулах

  Үйлчлүүлэгч загвар зургаа баталгаажуулна. Ойролцоогоор нэг өдөр зарцуулна

 • Медаль үйлдвэрлэгдэж эхэлнэ.

  Ган хэв хатааж дууссаны дараа медалиа үйлдвэрлэж эхэлнэ. Ойролцоогоор 3-7 хоног зарцуулна.

 • Медалийн ган хэв хийх

  Тухайн медальд зориулан ган хэв үйлдвэрлэнэ. Ойролцоогоор 7 хоног зарцуулна. Бэлэн болсон ган хэвийг хатаахад тодорхой хугацаа шаардагддаг учраас ган хэв хийхэд нийтдээ 7 хоног зарцуулдаг.

 • Медаль будах

  Медалиа үйлдвэрлэж дууссаны дараа будах, уусмалд оруулах, шигтгээ суулгах гэх мэт ажил хийгдэнэ. 3-7 хоног зарцуулна.

 • Медаль савлах, тээвэрлэх үе

  Медалийн будаг хатаж дууссаны дараа нэг бүрчлэн савлаж тээвэрлэн хэрэглэгчдэд хүргэж өгнө. Ойролцоогоор 7 хоног

Contact Seller