/
Байгууллагын логотой энгэрийн тэмдэг

Байгууллагын логотой энгэрийн тэмдэг

Энгэрийн тэмдгийг албан байгууллага нь өөрсдийн байр сууриа илэрхийлэх, таниулах мөн ой тэмдэглэлт өдрүүдэд бэлэг дурсгал болгон өгөх зорилгоор ашигладаг.
Дэлгэрэнгүй

Ойн медаль тэмдэг

Медаль нь тухайн байгууллагын билэгдлийг агуулсан, зарим нутаг уул ус газрын онцлог шинжийг тусгасан байна. Мөн цэрэг цагдаа, тусгай алба тангараг өргөсөн байгууллагын (жишээ нь, цагдаа, гал түймэр гэх мэт), таних хэрэгсэл болдог.
Тэмдэгийг ихэвчлэн металиар хийдэг. Түүнд зориулан тусгайлан ган хэв хийнэ.

Загвар тоо ширхэгээс үнэ хамаарч гарна.
Захиалгын доод хэмжээ 100 ширхэг ойролцоогоор 21-25 хоногийн хугацаа зарцуулагдана.
Дэлгэрэнгүй
Ойн медаль тэмдэг

Байгууллагын логотой энгэрийн тэмдэг

Энгэрийн тэмдэг тухайн байгууллагын лого болон бэлэгдлийг илтгэсэн жижиг хэлбэртэй байна.

Медаль таны гар дээр хэрхэн очих вэ?

Таны захиалсан медаль, энгэрийн тэмдэг ойролцоогоор 19-25 хоногийн хугацаа зарцуулагдана.
 • Медалийн загвар зураг гаргах

  Үйлчлүүлэгчийн гаргасан медалийн зургыг өнгө будгын кодоор ялган зурах. Ойролцоогоор 1-3 хоног

 • Медалийн загвар зургыг баталгаажуулах

  Үйлчлүүлэгч загвар зургаа баталгаажуулна. Ойролцоогоор нэг өдөр зарцуулна

 • Медаль үйлдвэрлэгдэж эхэлнэ.

  Ган хэв хатааж дууссаны дараа медалиа үйлдвэрлэж эхэлнэ. Ойролцоогоор 3-7 хоног зарцуулна.

 • Медалийн ган хэв хийх

  Тухайн медальд зориулан ган хэв үйлдвэрлэнэ. Ойролцоогоор 7 хоног зарцуулна. Бэлэн болсон ган хэвийг хатаахад тодорхой хугацаа шаардагддаг учраас ган хэв хийхэд нийтдээ 7 хоног зарцуулдаг.

 • Медаль будах

  Медалиа үйлдвэрлэж дууссаны дараа будах, уусмалд оруулах, шигтгээ суулгах гэх мэт ажил хийгдэнэ. 3-7 хоног зарцуулна.

 • Медаль савлах, тээвэрлэх үе

  Медалийн будаг хатаж дууссаны дараа нэг бүрчлэн савлаж тээвэрлэн хэрэглэгчдэд хүргэж өгнө. Ойролцоогоор 7 хоног

Contact Seller