Энгэрийн тэмдэг

Энгэрийн тэмдэг тухайн байгууллагын лого болон бэлэгдлийг илтгэсэн жижиг хэлбэртэй байна.
Өөрсдийн байгууллагын лого, үсэг, дүрс гэх мэт янз бүрээр захиалан хийлгүүлэх боломжтой.
Энгэрийн тэмдэгний хэмжээ: ойролцоогоор 10-30 мм байна.
Захиалгын тоо хэмжээ: 100 ширхэгээс дээш байна.

Contact Seller