card

ЭНГЭРИЙН ТЭМДЭГ

Энгэрийн тэмдгийг албан байгууллага нь өөрсдийн байр сууриа илэрхийлэх, таниулах мөн  ой тэмдэглэлт өдрүүдэд бэлэг дурсгал болгон өгөх зорилгоор ашигладаг.

- Улс төрийн намууд гишүүнчлэлээ сурталчлах зорилгоор энгэрийн тэмдгийг дэлхийн өнцөг булан бүрт ашиглаж ирсэн.
- Энгэрийн тэмдэг тухайн байгууллагын лого болон бэлэгдлийг илтгэсэн жижиг хэлбэртэй байна.
- Лого болон хэлбэр дүрс тоо ширхэгээс хамааран үнэ өөр өөр байдаг.
- Энгэрийн тэмдгийн загвар тус бүрт зориулан тусгай ган хэв хийдэг.

Захиалгын доод хэмжээ 100 ширхэг ойролцоогоор 18-23 хоногийн хугацаа зарцуулагдана.

   

Contact Seller