card

ЭНГЭРИЙН БАЯР ЁСЛОЛЫН ЗҮҮЛТ

Баяр  ёслол, тэмдэглэлт үйл явдал, арга хэмжээ болон нээлтийн үеэр зүүх зориулалттай нэг удаагийн энгэрийн зүүлт юм. 
Хэмжээ: Диаметр 45мм 
Захиалгын тоо ширхэг: 30 ширхэгээс дээш

Үнэ: 2000-2500 төгрөг

Contact Seller